Una de les primeres preguntes que ens fem abans de fer el pas d’acudir a teràpia psicològica és com serà el procés. Ens preguntem com serà de llarg i difícil, en què consistirà i, moltes vegades, si tenim forces o ganes d’afrontar-ho.

Encara que no hi ha una fórmula màgica per a explicar tots els processos, ja que cadascun és únic, si podem parlar del que tenen en comú (gairebé tots):

En primer lloc ens hem de conèixer. En un procés de teràpia és el que anomenem «avaluació». Després d’una primera sessió de contacte en la qual ens expliques una mica què t’ha portat a fer el pas per a plantejar-te començar un procés de teràpia, necessitem conèixer més les circumstàncies de la teva vida que t’envolten, com la part acadèmic laboral, familiar o social. A més, en aquest procés tu també ens vas coneixent. Aquest últim aspecte és fonamental per a nosaltres. Des de Cerca treballem sobre la base de crear vincles terapèutics que no siguin simplement una relació «professional-client», sinó que entenem que la psicoteràpia ha d’estar basada en una relació de confiança a nivell humà.

Encara que en tot moment estem avaluant el procés, després de les primeres sessions consensuarem un pla de treball, anirem avançant en el coneixement dels processos que fan que les coses estiguin com estan i alhora plantejant diferents canvis, sempre des del respecte a la teva forma de vida i ritmes, i sempre des de la perspectiva de fomentar la teva auto-cures i independència.