L’ansietat pot ser una resposta normal, molt similar a la por. És a dir, que totes les persones, segons les circumstàncies, poden sentir ansietat.Si la por ens prepara per a una resposta de fer front a una amenaça concreta o fugir d’ella, l’ansietat ens prepara per a fer front a amenaces que, o no semblen concretes, o están projectades en el futur.

En ocasions l’ansietat ens pot generarà un malestar significatiu o, fins i tot, ser incapacitant. Això pot passar per varies raons, algunes relacionades amb la nostra manera d’afrontar les amenaces, i altres relacionades amb les coses que succeeixen al nostre voltant. Part del treball de la teràpia és aprendre a diferenciar ambdues coses per a poder prevenir i millorar.

Tot i què cert grau d’ansietat en algunes situacions és absolutament normal, si es donen algunes condicions és convenient que es tracti:

  • Em sento nerviós/a tot el temps.
  • Em sento superat/da.
  • Molts cops, els nervis no em deixen dormir.
  • Sento ansietat davant de moltes situacions i no em permeten portar una vida normal.
  • He tingut atacs de pànic.
  • Qualsevol situació què impliqui parlar o trobar-me amb gent desconeguda em fa una por terrible.
  • Les exigències del dia a dia fan que sempre estigui en tensió.
  • Em preocupa excessivament posar-me malalt/a.
  • Habitualment, tinc diverses dolències, sense una explicació mèdica.

És convenient tractar els problemes d’ansietat mitjançant psicoteràpia per a evitar que vagin a més, o fins i tot, que acabin apareixent simptomes depressius o altres patologíes. El treball amb l’ansietat està enfocat en identificar que ens produeix l’ansietat, aprendre noves maneres d’afrontar les amenaces i prevenir les possibles crisis. En moltes ocasions també pot ser beneficiós aprendre tècniques de relaxació i regulació emocional

Des de entenem, que pot ser complicat revisar el nostre interior, però volem que sàpigues que estas acompanyat i en les millors mans.