Quan parlem d’autoestima ens referim al conjunt difús d’auto percepcions i opinions vers a un mateix, això porta intrínsec un fort component emocional. A vegades es pot confondre l’autoestima amb la capacitat que creiem tenir per a afrontar certs reptes o realitzar una feina concreta, però tot i que hi ha una certa relació, l’autoestima té més a veure en com ens estimem i acceptem a a nosaltres mateixos, independentment dels factors externs que ens puguin afectar.

Podem tenir problemes d’autoestima quan necessitem constantment la validació d’altres persones, o quan ens sentim constantment malament amb nosaltres mateixos pel fet de no complir les expectatives dels demés o aquelles què ens han imposat.

Els problemes d’autoestima poden tenir orígens molt diferents depenent de la història de vida de cada persona. En certes ocasions poden ser fàcilment identificables, com poden ser casos de persones que han patit assetjament escolar o laboral, però hi ha d’altres que són més difuses. Comprendre això pot ser molt important a l’hora del seu tractament.

Els problemes d’autoestima es poden manifestar en diferents aspectes de la vida:

  • Inseguretat a l’hora de tractar amb altres persones.
  • Inseguretat en la parella.
  • Inseguretat en el treball.
  • Dependencia emocional.

A reivindiquem treballar en l’amor propi com a base de qualsevol psicoteràpia. Com a psicòlegs, volem acompanyar-te en el camí per al retrobament i reconciliació amb tu mateix/a. Si has fet el pas de demanar ajuda mereixes la millor de les atencions.