L’adolescència és un període de canvis i de culminació de processos de desenvolupament a nivell cognitiu i emocional, i de construcció de la identitat. Els adolescents s’enfronten a moltes creuades i conflictes que requereixen la posada en marxa d’estratègies d’afrontament efectives, les quals, al mateix temps marcarán el procés de resolució de problemes a la seva vida adulta.

Alguns problemes als que es poden enfrontar els adolescents tenen a veure amb distorsions a nivell corporal, problemes d’autoestima o dificultats en la regulació d’emocions, com la ira. A més, la greu situació originada per la crisis sanitària a portat a molts adolescents a l’aïllament a nivell social i a l’addicció a les tecnologies en una etapa crítica per al seu desenvolupament.

La psicoteràpia de pot ser especialment beneficiosa a l’adolescència, ja que estem influint en una fase crítica de construcció de la personalitat. Podem ajudar a l’adolescent en la seva capacitat de discernir sobre estratègies que utilitza per a enfrontar-se a les circumstàncies, potenciar la seva capacitat d’adaptació envers la realitat i treballar per a ser conscient de les seves pròpies necessitats. En definitiva, a ajudar lo a convertir-se en l’adult que desitja ser i dotar de recursos que li permetin la construcció d’una personalitat sólida, estable i flexible.