El que fa que una parella funcioni sembla senzill a primera vista, però té uns engranatges realment complexos. Existeixen components bàsics per a què una relació de parella funcioni, com la autoresponsabilitat, el respecte de les vivències personals, l’acceptació de la diferència i la voluntat de canvi.

Totes les parelles s’enfronten a dificultats i crisis resultant dels seus vincles emocionals i/o de les seves pròpies vivències personals. Algunes demandes habituals en aquest sentit són problemes de comunicació, d’indole sexual, adaptació a canvis importants, infidelitats, etc.

Els problemes de parella tendeixen a atribuirse, per cada membre, a una causa concreta, a vegades pròpia, com les vivències anteriors (“la motxilla”), la pròpia personalitat, carències afectives etc. o, pel contrari, a una causa externa, com assumptes de l’altra persona, la seva manera de ser, circumstàncies sobrevingudes (per exemple problemes familiars o laborals), entre d’altres.

Precisament, una de les claus, és trobar que la causa dels problemes no sol ser tan simple, que més important que el problema en sí son les estratègies amb les que es tracta de resoldre, i quines són les dinàmiques de parella què es duen a terme.

La psicoteràpia de parella que oferim a ens ajuda a resoldre problemes passant per un anàlisi previ lliure de projeccions pròpies. És a dir, ens encamina a arribar a veure la nostra parella i les nostres dificultats amb ella tal i com són , i no a través de les nostres pròpies ferides o anteriors vivències. Aquest anàlisis constitueix la base d’una bona solució posterior dels problemes. Si heu arribat fins aquí, és que hi ha voluntat de canvi, amb nosaltres podreu trobar les eines per a aconseguir-ho.