Tot i que ens agradaria poder ajudar totes les persones que acudeixin a Cerca, el cert és que en algunes ocasions calen dispositius d’ajuda diferents per poder tractar de forma òptima la persona que necessita acudir a teràpia.

Una de les qualitats que creiem que ha de tenir tot professional de la psicologia és saber quan pot i quan no pot ajudar la persona que té davant, i és el seu deure ètic ser clar/a al respecte.

En concret no tractem:

– Trastorns de la conducta alimentària.
Requereixen de la coordinació de diferents professionals especialitzats i existeixen dispositius específics que considerem que poden oferir, en aquest cas, un ajut més eficaç. En el cas que aquest trastorn ja hagués estat tractat amb èxit i vulguis acudir a teràpia per algun altre motiu, pots comptar amb nosaltres/es.

– Addiccions.
Tant drogodependències com addiccions poden requerir un seguiment presencial i el seguiment d’altres professionals especialitzats.

– Malaltia mental greu.

– Intents de suïcidi.
Compta per a això amb els serveis d’urgències.

– Nens/es menors de 14 anys.